Blog

Lugo, Ourense e Zamora figuran unha e outra vez á cabeza nos piores indicadores, cun índice de avellentamento extremo que lidera as cifras a nível europeu e padecendo unha fortísima demotanasia froito de décadas de caciquismo e afondamento da súa condición periférica. 13/10/2022 Interior Galego Vivo leva...

Galiñazo no rural: mesmo para mercar as pitas ou polos para autoconsumo haberá que dar de alta unha explotacións Dende Interior Galego Vivo consideramos que vai na liña contraria de fomentar o autoconsumo e pode xerar abandono da cría de aves por parte de xente maior...

Tras a catástrofe dos incendios, un Prestige do interior galego, no Día nacional de Galicia queremos manifestar a nosa fonda esperanza de xustiza e futuro para as nosas xentes. Celso Emilio Ferreiro: “Ser pobo é ter concenciado que os homes valemos.Se queremos ser homes,se ser pobo queremos,marcharemos...