Author: admin

Os/as Concelleiros/as electos/as Interior Galego Vivo e do Partido Socialista asinaron natarde deste xoves 15 de xuño o acordo de goberno entre as dúas formacións políticas.No pacto estabrécese unha alcaldía rotatoria, comezando o mandato o partido socialista,accedendo a alcaldía Eva María Pérez Gamote que a...

A Deputación de Ourense precisa unha mudanza por hixiene democrática como primeiro chanzo para desartellar unha rede caciquil e clientelar letal para o interior galego. Sería difícil de explicar á viciñanza por parte dos partidos con representación que se deixase novamente a Deputación de Ourense en maos do...