medio rural vivo

Os plenos debateron e chegouse a consensos, con propostas inmediatas e para o futuro, que serán trasladadas ao Consello Regulador da DO, ás Deputacións e á Xunta, que é quen debe achegar fondos e implicarse máis facendo fronte con urxencia aos excedentes de viño tinto...

Lugo, Ourense e Zamora figuran unha e outra vez á cabeza nos piores indicadores, cun índice de avellentamento extremo que lidera as cifras a nível europeu e padecendo unha fortísima demotanasia froito de décadas de caciquismo e afondamento da súa condición periférica. 13/10/2022 Interior Galego Vivo leva...

Galiñazo no rural: mesmo para mercar as pitas ou polos para autoconsumo haberá que dar de alta unha explotacións Dende Interior Galego Vivo consideramos que vai na liña contraria de fomentar o autoconsumo e pode xerar abandono da cría de aves por parte de xente maior...

IGV denuncia que na actualidade só se pode acceder ao comercio de dereitos de emisión de gases de efecto estufa por parte de iniciativas privadas alleas á propiedade da terra e das comunidades locais.IGV reclama que as boas prácticas ecolóxicas das Comunidades de Montes ou...