coidados

Unha das propostas que #interiorgalegovivo consideramos esencial é a necesidade dun verdadeiro modelo de Benestar Social centrado na persoa e nos seus dereitos que, ademais, xeraría emprego digno nos nosos municipios. Interesante charla organizada por Alternativa Veciñal de Antas de Ulla este venres, con Rubén Camilo...

As mulleres dos concellos do Interior Galego Vivo temos claro que este 2021 non podemos rebaixar a loita feminista do 8 de marzo. O coronavirus amosou a fraxilidade dun sistema apoiado nas desigualdades, afondando os problemas das mulleres. No interior galego avellentado, supuxo máis carga de coidados...