datas

Tras a catástrofe dos incendios, un Prestige do interior galego, no Día nacional de Galicia queremos manifestar a nosa fonda esperanza de xustiza e futuro para as nosas xentes. Celso Emilio Ferreiro: “Ser pobo é ter concenciado que os homes valemos.Se queremos ser homes,se ser pobo queremos,marcharemos...